Søg

 


Aktuel driftsstatus
Klik her

 

For gartnerier, check dit
varmeforbrug via
Klik her

 


Klik for printvenlig side Klik for at sende denne side som E-mail Klik for at se sitemap


Bagom teknikken

FRA BRÆNDSEL TIL EL OG FJERNVARME

Opgaven for Fynsværket er at omdanne energien i det indfyrede brændsel til el og fjernvarme. Brændslerne på Fynsværket er kul og olie på Blok 7, affald på Odense Kraftvarmeværk og halm på blok 8.

 
Fra brændsel til energi
Kul tilføres værket med skib eller pramme og oplagres på Fynsværkets kulplads. Olien tilføres med skib eller tankbil og oplagres i tanke. Halmen til blok 8 vil blive transporteret fra landmændenes marker og halmlagre til Fynsværket på lastbiler.

Brændslet føres frem til kedlens fyrrum, der på de store blokanlæg består af mange kilometer rør. Under forbrændingen, der sker ved en temperatur på 1200-1400 °C, omdannes vandet i rørene under meget højt tryk til damp med en temperatur på ca. 540 °C.

Netop tryk og temperatur er afgørende for hvor høj virkningsgrad, man kan opnå, når dampens energi skal nyttiggøres i turbinen. Turbinen består af en række små og store skovlhjul, som dampen driver rundt med en hastighed på flere tusinde omdrejninger i minuttet.

Produktion af el og fjernvarme
På turbineakslen er der monteret en generator. Generatoren producerer elektricitet, der transformeres op til en spænding på 60.000, 150.000 eller 400.000 Volt og sendes ud på det europæiske højspændingsnet.

Når dampen har afleveret sin trækkraft til turbinen, køles den ned til vand igen. Det foregår ved hjælp af afkølet returvand fra fjernvarmenettet – eller ved hjælp af kølevand fra Odense Fjord, hvis behovet for at producere fjernvarme er for lille til at klare afkølingen alene.

Når der produceres fjernvarme, tages damp med passende tryk og temperatur fra turbinen og ledes gennem en varmeveksler. Her opvarmer dampen returvandet fra fjernvarmenettet fra ca. 40 °C til 80-90 °C, så det igen kan bruges til opvarmningsformål. Dampens lavtemperaturenergi udnyttes langt bedre i varmevekslerne end i den sidste del af turbinen. Kombineret produktion af el og varme giver derfor en meget høj virkningsgrad.

Når der ikke er behov for fjernvarme eller behovet er meget lille – kan blok 7 fortsætte elproduktionen ved at dampen fra turbinen ledes gennem to kondensatorer, hvor den køles ned til vand vha. kølevand fra fjorden. Der er tale om store mængder kølevand, og der sker en mindre temperaturstigning i vandet under processen, inden vandet ledes tilbage til fjorden igen. For at forhindre evt. negative følgevirkninger i form af en øget algetilvækst i fjorden har Fynsværket investeret ca. 50 mio. kr. i en udvidet fosfatrensning af spildevandet fra kommunens rensningsanlæg, inden det blandes med kølevandet i fjorden.

For at optimere produktionen har Fynsværket en stor akkumuleringstank, der kan rumme mere end 70 mio. liter fjernvarmevand til dækning af adskillige timers forbrug.