Bagom teknikken

Sådan bliver varmen til

1. Anlæggene på Havnegade bruger affald, halm og kul til at opvarme vandet i kraftværkskedlen til damp, der under højt tryk driver turbinen.

2. En turbine er en maskine med skovlhjul (som på en vandmølle), der bringes til at rotere ved dampkraft. Turbinen får en generator til at dreje - herved dannes elektrisk energi.

3. Inden dampen når den sidste del af turbinen, ledes noget af den over en varmeveksler, så temperaturen passer til den fjernvarmetemperatur, som man gerne vil opnå.

4. Det opvarmede vand fra veksleren kan nu sendes ud som varmt fjernvarmevand til kunderne.

5. Det nedkølede vand returneres til kraftvarmeværket og er klar til at blive opvarmet igen.

 

Sådan løber fjernvarmeledningerne for de 3 selskaber.

Bellinge-Fangel

Klik her

Odense N

Klik her

Åsum- Langeskov

Klik her